FAQ

Vilken gasbehållare ska jag använda till Trangias gasolbrännare eller om jag använder gasol till multifuelbrännaren?
Kan spritbrännaren, gasolbrännaren eller bränsleflaskan transporteras med flygplan?
Hur gör jag rent en spritbrännare som det spillts mat över och hålen är delvis igensatta?
Om det finns kvar bränsle i spritbrännaren efter användning, kan bränslet sparas i brännaren (med locket stängt) tills nästa dag?
Jag har en Trangia gasolbrännare genom vilken gasen strömmar med en avsevärt sänkt fart. Hur kan detta problem lösas?
Hur kan jag anpassa mitt gamla Trangiakök till gasolbrännaren?
Mitt kärl eller vindskydd har smält, hur kunde detta hända?
Kan de olika Trangiakärlen användas över öppen eld?
Kan Trangias multi-disc användas som lock vid matlagning?
Hur gör man rent sitt Trangiakök, kan man diska det i maskin?
Jag har fått en beläggning i mina kärl som inte går bort. Jag har bara kokat vatten, så vad är det?