FAQ

Vilken gasbehållare ska jag använda till Trangias gasolbrännare eller om jag använder gasol till multifuelbrännaren?
Dessa brännare är avsedda för Primus gasbehållare 2202, 2206, 2207 eller gasbehållare av andra märken med propan/butangasblandning med gängad ventil enligt standard EN417 (exempel på andra märken är MSR, Optimus, Markill, Coleman). Tyvärr så är det inte möjligt att använda påfyllningsbara gasolflaskor till Trangias gasolbrännare.
Kan spritbrännaren, gasolbrännaren eller bränsleflaskan transporteras med flygplan?
Enligt svenska luftfartsverket räknas inte spritbrännaren och bränsleflaskan som farligt gods, förutsatt att de är tömda eller fyllda med vatten. Vi rekommenderar dock att man checkar in utrustningen och inte transporterar den som handbagage. Hör alltid med ditt flygbolag vad som gäller.
Hur gör jag rent en spritbrännare som det spillts mat över och hålen är delvis igensatta?
Försök först med att peta i hålen med en ståltråd, grov nål eller liknande. Svinto kan användas för att rengöra spritbrännaren. Försök i möjligaste mån att inte få ner maten i veken. När du diskat brännaren, låt den torka ordentligt innan användning. Efter att den har torkat rekommenderar vi att provelda brännaren innan den används i Trangiaköket igen, för att se att den fungerar som den ska.
Om det finns kvar bränsle i spritbrännaren efter användning, kan bränslet sparas i brännaren (med locket stängt) tills nästa dag?
Bränslet kan förvaras i spritbrännaren tills nästa dag (eller i ett par dagar) under förutsättning att locket är ordentligt fastskruvat och att packningen är hel. Det är dock mycket viktigt att brännaren har svalnat helt och hållet innan locket stängs. Observera att bränslet inte bör förvaras i brännaren under en längre period. Spritbrännaren bör inte packas ner i Trangiaköket under transport med bränsle i brännaren då den kan läcka.
Jag har en Trangia gasolbrännare genom vilken gasen strömmar med en avsevärt sänkt fart. Hur kan detta problem lösas?
Problemet är troligtvis orsakat av smuts i munstycket. Lösgör anordningen enligt figur 3 i instruktionerna (både munstycket och brännaren). Rengör munstycket genom att blåsa genom hålet framtill. Bruksanvisning »
Hur kan jag anpassa mitt gamla Trangiakök till gasolbrännaren?
Enklast är att klippa ut ett större hål bland de små hålen på sidan av det undre vindskyddet som är fyra hål brett och fyra hål högt.
Mitt kärl eller vindskydd har smält, hur kunde detta hända?
Om man kokar torrt, dvs ställer på kärlen över lågan utan varken mat, vätska eller matfett blir det snabbt för varmt och kan leda till att kärlen smälter. Lufthålen i nedre vindskyddet bör vändas mot vinden. Står det fel eller om vindriktningen plötsligt vänder kan man få ett baksug som orsakar att det smälter i lufthålen. Spillt bränsle på marken och på vindskyddet kan också orsaka skador. Har du spillt så flytta på köket och torka torrt.
Kan de olika Trangiakärlen användas över öppen eld?
Ja, alla kärl kan användas över öppen eld. Tänk dock på att vissa produkter har plastdelar som kan smälta. Även här gäller aktsamhet för överhettning. Om det inte finns vätska eller mat i kärlen kan de smälta.
Kan Trangias multi-disc användas som lock vid matlagning?
Nej, Trangias multi-disc kan inte användas som lock vid matlagningen. Värmen som strömmar upp mellan vindskyddet och kitteln gör att multi-discen mjuknar och tappar formen. Däremot går det utmärkt att använda multi-discen som lock för att bevara värmen medan den övriga maten tillreds på Trangiaköket.
Hur gör man rent sitt Trangiakök, kan man diska det i maskin?
Du ska inte köra dina kärl i diskmaskin. Medlet är för starkt och orsakar fula fläckar på aluminiumet. Diska alltid ditt kök för hand med handdiskmedel. Behöver du extra diskkraft kan du använda Tvålull eller Schotchbrite svamp, dock inte i dina non-stickkärl som har en känsligare yta.
Jag har fått en beläggning i mina kärl som inte går bort. Jag har bara kokat vatten, så vad är det?
Vatten innehåller bl. a. salter & olika metaller som reagerar med aluminiumet och kan ge en missfärgning åt det bruna, gula eller svarta hållet. Det är svårt att få bort detta men det är helt ofarligt att fortsätta att använda kärlen.