(scroll for english)

Information ang våra Gasbrännare Storm samt Gasbrännare GB74

• Vid köp av Trangiakök med gasbrännare inkluderat levereras Gasbrännare GB74 (artnr 742527) för leverans utanför EU.
• Om ni handlar inom EU, Norge, Storbritannien och Schweiz levereras Trangiakök med Gasbrännare Storm (artnr 772527).

Detta beror på att Gasbrännare Storm (artnr: 772527) för närvarande endast säljs inom EU och länder som är godkända enligt CE-märkningen på grund av nödvändiga certifieringar. För att kunder utanför EU ska kunna få kök med gasbrännare, har vi reserverat GB74 endast för dem. Läs mer på respektive brännare här.

Gas burner Storm artno: 772527
Gas burner GB74 artno: 742527

Information regarding our Gas burner Storm and Gas burner GB74

• When purchasing a Trangia stove with a gas burner included, Gas Burner GB74 (part number 742527) will be provided for delivery outside the EU.
• If you are purchasing within the EU, Norway, the United Kingdom, or Switzerland, Trangia stoves with Gas Burner Storm (part number 772527) will be delivered.

This is because Gas Burner Storm (part number: 772527) is currently only sold within the EU and countries approved under the CE marking due to necessary certifications. To ensure customers outside the EU can still receive stoves with gas burners, we have reserved GB74 exclusively for them. Read more on the burner side here.

Varukorg

Solen är äntligen här med många anledningar att fira!
Vi bjuder på en personlig gravyr vid köp av ett Trangiakök serie 25 eller 27.

Gäller t.om 31 maj 2024 och kök från vårt ordinarie sortiment