hållbarhet

Håller en livstid- eller tre…

Gamla kök får oss på bra humör  – en påminnelse om att vi alltid tänkt hållbart. Lång livslängd på produkten och tillgång till reservdelar, det är vår grundfilosofi för hållbarhet.

Miljö & Hållbarhet


Innan hållbarhet och miljö diskuterades på den nivån det görs idag så har det varit grundtanken bakom Trangia sedan företaget grundades för 95 år sedan. Produkterna produceras fortfarande i den lilla byn Trångsviken i norra Sverige. Detta gör att vi kan säkerställa vår kvalitetsstandard och anpassa oss snabbt till förändringar.

Det händer att kunder hör av sig och frågar efter en del till ett kök de köpt på 1970-talet. Kanske en kittel som behöver kompletteras. Eller en packning som behöver ersättas efter lång och trogen tjänst. Eftersom våra kök är uppbyggda i moduler är det inget problem. Med en reservdel blir den gamla trotjänaren som ny -redo för fler matupplevelser i det fria.

För oss är dessa beställningar en glad påminnelse om att vi tänkt rätt från början. Att vi alltid valt hög kvalitet – utan genvägar – gör att våra kök håller för generationer av uteliv. Och långlivade produkter som inte behöver bytas ut är en av grundbultarna i vårt hållbarhetsarbete.  

Vi känner ett enormt ansvar att se till att våra produkter fortsätter att utvecklas på ett hållbart sätt och att vi som företag fortsätter det kontinuerliga arbetet med att transformera vår miljöpåverkan från negativ till positiv. Vi är stolta över att våra kunder alltid haft höga förväntningar på oss, det inspirerar oss till att varje dag sträva efter att bli bättre än vi varit.

 ”Lång livslängd på produkten och tillgång till reservdelar – det är vår grundfilosofi för hållbarhet” 

Om våra användare väljer sprit istället för gas minskar klimatavtrycket över kökets livslängd 
– sprit ger nämligen bara en sjättedel så stort klimatavtryck som gas.

Klimatavtryck


Ett Trangiakök ger ett koldioxidavtryck på 14 kg i tillverkningen. Den största delen, strax över 85 %, utgörs av råmaterial. Utslaget över ett välanvänt köks livslängd, uppåt 20–30 år, kan detta ändå anses lågt. Köket kan också materialåtervinnas när det till slut gjort sitt, och på så sätt få nytt liv i någon annan produkt.

Vårt aluminium, ett råmaterial som visserligen har en energiintensiv tillverkning, består till 50 % av återvunnet material. Materialet kommer i färdigskurna diskar i olika former för att minimera spill. Allt spill sorteras enligt kvalité på fabriken och håller högt återvinningsvärde på grund av att materialet är rent från andra material. Non-stick spill sorteras separat. Några av våra senaste plastprodukter är gjorda av EcoPaXX ™, en ren polyamid vars innehåll består av 70% ricin (Ricinus communis), en växt som trivs i näringsfattig jord och som inte konkurrerar med ätbara växter i vår näringskedja.


Vår fabrik värms upp med pellets från skogsrester och drivs av el från förnybara källor. Vi har under de senaste 12 månaderna bytt ut all belysning till mer energieffektiv led, samt uppdaterat hela vårt ventilationssystem. Vår interna bilflotta är 100% eldriven trots att den endast består av ett fåtal fordon. När det gäller energi-effektivisering är vi i ständig dialog med vår region som håller oss uppdaterade om regionala effektiviseringsinitiativ. 

Redan innan den globala fraktkrisen tog fart började vi det strategiska arbetet med att öka andelen lokala leverantörer för att minska långa transporter. Alla nya produkter och tillbehör som vi inte själva tillverkar i Trångsviken, är producerade av noga utvalda leverantörer som delar våra värderingar och har ett starkt hållbarhetsfokus. Vi vill bidra och påverka på alla sätt vi kan till en hållbar och holistisk transportlösning för alla sändningar. Vi har valt de mest miljövänliga alternativen som finns idag och klimatkompenserar alla våra transporter, men följer också med stort intresse och anpassar oss i takt med hur den globala logistiken utvecklas.

Råmaterial

Aluminiumet i våra produkter kommer från europeiska leverantörer. Över 97% av våra inköp är lokala.

Återvinning

Vi återvinner allt restmaterial och arbetar med att minska volymen på alla former av produktionsavfall.

Förpackningar

Våra förpackningar är mestadels kartong. Mindre än 5% är plast, men utfasning pågår och är snart slutfört.

Cirkularitet

Vi har initierat cirkulära material flöden och ersatt förpackningar med fodral av spillmaterial från textilindustrin.

Miljö


Vår nonstick-beläggning är fri från de skadliga PFAS ämnena PFOA och uppfyller kraven i EU:s kemikaliedirektiv REACH. Det färdigbelagda aluminiumet köps in färdigt från en av våra europeiska leverantörer. Den största komponenten i non-sticklagret är PFTE, ett icke-ledande, vatten, värme och kemikalieavstötande material. Materialet har sedan 2013 tillverkats utan det hälsoskadliga ämnet PFOA, vilken är den mest välkända av alla PFAS kemikalier. PFTE har noga testats och den bryts varken ner eller avger farliga gaser så länge pannan inte lämnas torr och tom på den varma spisen/köket på mycket hög värme (över 260°C) ofta och under långa perioder. Vi har påbörjat arbetet med att hitta alternativ till non-stickmaterial som inte innehåller några PFAS ämnen. 

Den kemikaliehantering som sker här handlar om att aluminiumet diskas för att få bort dragolja som används i vissa delar av tillverkningen. Allt processvatten renas i vårt eget reningsverk i linje med svensk miljölagstiftning som ställer höga krav på det här området. Vi testar månadsvis vårt renade vatten hos ett oberoende laboratorium, för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi investerar just nu i nya maskiner som drivs med mildare och mindre mängder kemikalier.

Varukorg