Trangia inför lönebidrag för anställda som byter till elbil

Ett initiativ för att uppmuntra omställningen till ett fossilfritt samhälle och samtidigt ge ett ekonomiskt incitament att göra det möjligt för medarbetare att byta till elbil och spara pengar.

Trangias fokus på hållbarhet tillsammans med flera månader med kraftigt stigande bränslepriser har lett till beslutet att införa ett lönebidrag på 2000kr/månaden för alla anställda som väljer att byta till elbil. Trangias fabrik är belägen på landsbygden, 40 minuter från närmaste stad och pendling till arbetsplatsen sker till största del med bil.  För att reducera utsläppen och samtidigt hjälpa personalen ekonomiskt, togs denna långsiktiga lösning fram. 

För att kicka igång initiativet höll Trangia i tisdags en provkörningsdag tillsammans med det regionala energi kontoret i Jämtlands län, som bjöd in alla lokala bilhandlare att visa upp sina senaste elbilsmodeller på fabriksparkeringen. Bland de inbjudna var också den lokala cykelaffären, eftersom Trangia har som avsikt att att sänka de totala utsläppen. Energi kontoret kommer också att kartlägga våra dagliga resvanor och hjälpa Trangia hitta smartare samåkningslösningar.

Nästa steg för Trangia är att möjliggöra laddning på fabriken eftersom inte alla flerbostadshus erbjuder laddning i nuläget. Detta projekt kommer att vara i samarbete med lokala energileverantören Jämtkraft, som sedan många år förser Trangia med lokalproducerad grön el.

Att bara ge ett drivmedelsbidrag är inte rätt. Det bidrar bara till att man är fast i samma problem. Vi ville åstadkomma fler fördelar och därför införde vi denna lösning som samtidigt som den förbättrar miljön, ger en teknikomställning. Dessutom får vi personal som kör i säkrare och nyare bilar.

-Säger Magnus Rydell, VD på Trangia.

Varukorg