fbpx

Reclamation / Reklamation

To help us improve our products and services, please answer the questions below. Give as detailed information as possible to make it easy for us to help you. Once we receive the form we will contact you with follow up questions and might ask for photos and/or videos.
(its not possible to send photos/videos via this form)


För att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster, svara på frågorna nedan. Ge så detaljerad information som möjligt för att göra det enkelt för oss att hjälpa dig. När vi har fått formuläret kontaktar vi dig med uppföljningsfrågor och kan be om foton och/eller videos.
(det är inte möjligt att skicka foton/videos via detta formulär)