Trangias spritbrännare

Skrivet av Steven Hellan

spritbrännarens historia

Hjärtat i Trangias stormkök är brännaren. Idag kan köket även användas med en gasbrännare, multifuelbrännare eller med en brännarkopp för fasta eller gelbränslen.

Men när den först introducerades 1951 var det med en spritbrännare i mässing. En spritbrännare som används än idag. Fast med några modifieringar under årens lopp.

De första brännarna hade en konisk ovandel utan lock och utan sparring. Ganska snart så introducerades dock en ny variant med en fällbar sparring. Även om det exakta året är okänt så nämns sparringen för första gången i Trangia-katalogen från 1954.

De första brännarna präglades med ett kors på undersidan. Detta fyllde en praktisk funktion. Ett mellanrum skapades så att bränslet kunde passera mellan facken och därmed sugas upp av bomullsveken inuti brännaren. Korset ersattes snart med företagets logotyp vid tidpunkten, “TAL”, innesluten i en upp och nervänd triangel. Denna ersattes i sin tur av den nya “TAB”-logotypen 1961.

År 1963 modifierades den övre, koniska delen av brännaren något för att kunna användas med ett gult plastlock. Ett expanderande tätningslock i mässing fanns som tillbehör. 1971 ersattes dessa av ett lock med gänga samt en clip-on sparring. 1976 antog företaget en ny “T”-logotyp som ersatte den gamla under brännaren. Den är fortfarande i bruk idag.

1979 kom en förvärmartillsats som tillbehör till brännaren. Brännaren kompletterades senare med två spår för att koppen skulle hållas på plats bättre.

1983 ersattes den gamla clip-on sparringen med en ny, justerbar sparring. Denna kompletterades strax därefter med en liten, utstickande ”flik” på locket för att underlätta öppning och stängning. Detta är samma modell som används idag.

Det har förekommit två ytterligare varianter av den klassiska Trangia spritbrännaren genom åren. En tillverkad i aluminium för Trangia 26 mellan åren 1953–1962. Samt en större, militär version (i mässing) som användes tillsammans med arméns klassiska enmanskök m/40 mellan 1964–1976.

Udda prägling

Någon gång i början av 1970-talet lossnade de små bokstäverna från präglingsmaskinen och under en kort period saknades de på brännarna. Brännaren är av typen med gängat lock och clip-on sparring.

En raritet!

Varukorg