Överträdelse av villkor

Överträdelse av villkor


*Uppdatering angående överträdelse av villkor i miljötillståndet
Vi tycker att det är viktigt att vara transparenta och vill ge en uppdatering gällande överträdelsen för fabrikens processvatten som vi själva anmälde oss att undersöka i höstas. Vi är glada att meddela att utredningen nu visar att vi inte blir vidare dömda för något brott.

Eftersom vi från första början gjorde denna anmälan i syfte att minska vattenförbrukningen och därmed miljöpåverkan, är detta såklart ett mycket positivt besked för oss. Vi kan nu fortsätta att fokusera på att ständigt förbättra vår miljöprestanda och arbeta mot att minska vår påverkan på miljön.
Trangia anmäler sig själva mot överträdelse av villkor i miljötillstånd efter utredning av recirkulationsmöjligheter av fabrikens processvatten. Kemikalier som används i produktion visar sig bidra till salthalter över gränsvärdet, något som inte uppfattades i tillståndsarbetet mellan Trangia och Länsstyrelsen.

Under hösten 2022 påbörjade Trangia en undersökning av recirkulationsmöjligheten för det renade processvattnet med förhoppning om att minska vattenförbrukningen och miljöpåverkan. Som en del av denna utredning analyserades halten av olika salter som vanligtvis inte analyseras. Provtagningen visade att halterna för sulfat och nitrat var över gränsvärdet, enligt en tidigare branschstandard som publicerades 1983.
Gränsvärden enligt denna branschstandard skall enligt Trangias miljötillstånd gälla för alla ämnen där inget särskilt gräns- eller riktvärde har fastställts. Att halten av sulfat och nitrat överstiger gränsvärdet betyder därmed att Trangia omedvetet har brutit mot ett villkor i tillståndet.

När detta upptäcktes i samband med den utökade analysen informerades tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Jämtlands län omgående av Trangia själva. Att de höga halterna inte upptäcktes tidigare beror på att antalet ämnen som regleras i branschstandarden är så pass många att det är orimligt att kontrollera alla. Standarden innehåller gränsvärden för nästan 100 olika ämnen. Orsaken är två kemikalier som används i produktionen, salpetersyra och svavelsyra. Dessa kemikalier har använts sedan 90-talet och det missades i tillståndsarbetet att kemikalierna bidrar till salthalter över gränsvärdet. Tillståndet utformades på ett sätt som inte går att följa med den i tillståndet beskrivna tekniken.

En mer utförlig risk och konsekvensanalys har påbörjats men ingen påverkan på vattenledningsnät eller Storsjöns vattenkvalité har upptäckts i dagsläget. Trangia har påbörjat arbetet med att undersöka tillståndsändring, byte av kemikalier och byte av reningsteknik.

För frågor och vidare information kontakta VD Magnus Rydell magnus.rydell@trangia.se

Varukorg